Estructura de la PG-ME

En l’àmbit territorial, la PG-ME s’estructura en nou regions: Girona, Ponent, Pirineu Occidental, Central, Metropolitana Nord, Barcelona, Metropolitana Sud, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Cada regió policial agrupa un conjunt d’Àrees Bàsiques Policials (ABP), que és la unitat bàsica d’implantació territorial, definida per criteris territorials i policials.

En funció de les característiques i la morfologia de cada territori, cada ABP pot tenir una o més comissaries de districte per tal de descentralitzar alguns serveis policials de l’ABP i donar així un servei millor i més proper a la ciutadania d’aquella demarcació.

A més de la distribució territorial de la PG-ME hi ha diferents serveis policials estructurats en “àmbits funcionals” de caràcter més especialitzat (investigació, recursos operatius, trànsit, escortes) o de planificació de l’organització i de les seves activitats per donar resposta als problemes de seguretat.

Escales i categories

Escales i categories professionals.

Descripció de les funcions que realitzen els membres del cos policial, segons el nivell on es troben a l’escala professional:

BÀSICA

Categories: Mosso/a i caporal/a

Funcions: Les tasques executives derivades del compliment de les funcions policials i les funcions de comandament d’un(a) o més funcionaris/funcionàries de la mateixa escala en els diferents serveis policials.INTERMÈDIA

Categories: Sergent/a i sotsinspector/a

Funcions: El comandament operatiu i la supervisió de les tasques executives de les unitats, els grups i els subgrups policials.EXECUTIVA

Categories: Inspector/a

Funcions: La gestió de les diverses àrees i unitats dels Mossos d’Esquadra i, si escau, el comandament de l’activitat policial.SUPERIOR

Categories: Intendent/a, comissari/a i major

Funcions: El comandament, la direcció, l’orientació, la coordinació i la inspecció, en el nivell superior, dels serveis policials.SUPORT

Funcions: El suport i la cobertura a la funció policial amb les tasques pròpies de la professió per a l’exercici de la qual habilita la titulació que els hagi estat exigida per a ingressar al cos, i també funcions que requereixen coneixements propis i específics d’una formació concreta, en suport de la funció policial.

Curs de formació bàsica per a policies

El curs de formació bàsica per a policies és la formació selectiva d’accés a la professió i capacita l’alumnat per a integrar-se en els cossos de policia de Catalunya i per a exercir les funcions bàsiques d’un servei policial, entès com a servei públic i d’acord amb un concepte ampli de seguretat, reforçant la transmissió de valors. El curs fomenta i es basa en els següents valors: proximitat, compromís, integritat, respecte, voluntat de servei i pertinença.

La graduació és un acte institucional i un dia molt emotiu per a tots els homes i dones aspirants a policia. Amb la cloenda del curs, els i les aspirants inicien la segona etapa del seu procés selectiu amb la realització de les pràctiques a les seves organitzacions policials.

Cada any creix el percentatge de dones que accedeixen al cos de Mossos d’Esquadra i que s’incorporen al curs de formació bàsica per a policies. La formació dels homes i les dones policies s’inicia a l’escola durant el curs bàsic i es manté de forma continuada durant tota la seva carrera policial. Les dones (professores i instructores), cada vegada en major proporció, que formen part de l’equip de docents, esdevindran les referents i un mirall per a les dones que ara just inicien la seva trajectòria professional.

Fotografies d’alumnes del curs de formació bàsica per a policies.