Reptes de futur

El cos de Mossos d’Esquadra aprova el seu Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes amb un acord històric amb els sindicats representants.

El 21 de gener de 2022, el conseller d’Interior, l’Hble. Sr. Joan Ignasi Elena i Garcia, i els representants de les organitzacions sindicals van signar un acord històric en matèria d’igualtat amb l’aprovació del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes del cos de Mossos d’Esquadra.

La Comissió Negociadora del Pla d’igualtat de la PG-ME ha estat l’encarregada d’elaborar la proposta que ha de permetre assolir la igualtat efectiva entre dones i homes en el sí de l’organització, atraure talent i millorar les condicions laborals de totes les persones que hi formen part.

El Pla d’igualtat de la PG-ME s’estructura en sis objectius generals que informen i inspiren els 21 objectius específics que s’han d’assolir dintre de cadascun dels 12 àmbits d’actuació i es tradueixen en 158 actuacions.

Totes les mesures incloses al Pla contribuiran a millorar les condicions de treball de les persones que formen part de la PG-ME alhora que garantiran una conciliació de la vida laboral, personal i familiar real i compatible amb les necessitats de servei a la ciutadania i els reptes de seguretat de la societat actual.

El Pla d’igualtat suposa un canvi de paradigma en les polítiques que a partir d’ara es posin en marxa a la Direcció General de la Policia, i facompatible la recerca de l’excel·lència i l’eficiència organitzativa amb el benestar dels homes i les dones que amb la seva dedicació i compromís diari fan de la nostra organització la institució millor valorada per part de la ciutadania.

Signatura del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes del cos de Mossos d’Esquadra.

Cartell de la campanya “Serem més. Serem iguals. Serem millors”. 

Reprodueix vídeo

Vídeo de l’Honorable Sr. Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior, anunciant, el desembre de 2021, l’aprovació de la mesura de reserva de places per als cossos de seguretat i emergències.

Reprodueix vídeo

Vídeo promocional de la campanya “Serem més. Serem iguals. Serem millors”.