Creació de la Comissió per a la Igualtat de Gènere de la
Direcció General de la Policia

Les diferents normatives en matèria d’igualtat i equitat de gènere actualment vigents, i també la conjuntura social i política actual, han propiciat l’adopció per part de la Direcció General de la Policia d’un compromís institucional, ferm i decidit de posar en marxa un seguit de polítiques encaminades a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes a la nostra organització.

Amb la creació de la Comissió per a la Igualtat de Gènere de la Direcció General de la Policia, s’ha fet un pas endavant en l’assoliment real de la igualtat entre les dones i els homes que formen la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME).

La missió d’aquesta comissió consisteix a impulsar i orientar la política en matèria d’igualtat de gènere de la Direcció General de la Policia (DGP) des d’una perspectiva interseccional. La primera reunió de la Comissió es va celebrar al Departament d’Interior el 29 de juliol de 2020 i la va presidir l’Honorable Sr. Miquel Buch, conseller d’Interior.

En data 6 de març de 2020, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Ordre INT/22/2020, de 3 de març, per la qual es crea la Comissió per a la Igualtat de Gènere de la Direcció General de la Policia.

Desplegament de la Unitat de Policia Marítima

L’any 2020 es va procedir al desplegament de la Unitat de Policia Marítima dels Mossos d’Esquadra, responsable de la vigilància, el patrullatge i el control de les aigües marítimes de Catalunya. La seva missió és prevenir la comissió de delictes i infraccions administratives, a més de protegir, auxiliar i informar els usuaris dels ports i auxiliar les embarcacions que ho necessitin. Les bases marítimes del cos estan ubicades a les localitats de Palamós, Vilanova i la Geltrú i l’Ametlla de Mar.

Actualment, tres dones pioneres formen part de la unitat, les mosses B. A. F., M. T. P. i A. P. E., que presten servei a les bases de la Policia Marítima de Vilanova i la Geltrú i Palamós.

Reprodueix vídeo

Vídeo de la Unitat de Policia Marítima a Vilanova i la Geltrú.

Mossa d’esquadra amb uniforme de la Unitat de Policia Marítima.

L’Àrea Central d’Investigació de Persones.
La Unitat Central d’Agressions Sexuals​

De la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra depèn l’Àrea Central d’Investigació de Persones, que s’encarrega d’investigar i perseguir els delictes que afecten la vida i la integritat física de les persones.

La màxima responsable de l’Àrea Central d’Investigació de Persones és la inspectora E. S. P.

Amb l’objectiu de centralitzar les investigacions policials relacionades amb delinqüents reincidents i depredadors sexuals, l’any 2020 es crea la Unitat Central d’Agressions Sexuals, que depèn de la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC). Aquesta unitat té com a objectiu millorar la prevenció, l’atenció a la víctima, la qualitat de la investigació i la generació d’intel·ligència policial per detectar els delinqüents sexuals reincidents.

Aquesta unitat està comandada per una dona, la sergenta Kira Estrada, i compta amb un equip qualificat de dones i homes a la plantilla.

Mosses d’esquadra de la policia científica i de la Unitat d’Investigació.

Publicació de la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) al Twitter.

La Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra durant la crisi sanitària

Reportatge que vol homenatjar a les persones professionals que es posen en risc per superar la crisi de la COVID, signat pel periodista Pau Esparch.