Creació de la Unitat d’Igualtat i Equitat del cos de Mossos d’Esquadra

El novembre del 2019 es va crear la Unitat d’Igualtat i Equitat (UIE) de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, amb dependència orgànica i funcional de la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació (CGRIPM).

Entre d’altres objectius, la Unitat d’Igualtat i Equitat (UIE) fomenta les polítiques de gènere a la Direcció General de la Policia, impulsa l’aplicació de la transversalitat de gènere en els diferents àmbits organitzatius, representa la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en comissions i organismes externs i ha coadjuvat en l’elaboració del primer Pla d’igualtat d’oportunitats

Reprodueix vídeo