Període de consolidació del cos de Mossos d’Esquadra

Un cop acabat el desplegament es procedeix a consolidar el model, l’estructura i les funcions d’un cos policial amb 25 anys d’experiència.

El 2011 es publica el Decret 415/2011 d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia i es configuren algunes de les noves estratègies del cos, com poden ser la mediació i l’atenció a les persones més vulnerables (dones, menors, gent gran, etc.).

Durant aquests anys es consolida la incorporació de la dona a les diferents especialitats policials. Això contribueix a la normalització i visualització femenina davant d’una societat tradicionalment patriarcal i posa en valor les facultats, les capacitats i els lideratges de les dones.

Imatges de vehicles en diferents entorns: neu, platja, muntanya, carretera.

Retall de premsa signat per la periodista Mayka Navarro al Grup Fura (rup d epaisà) a La Vanguardia.