La primera dona cap de la Unitat Central de Medi Ambient

L’Àrea Central de Medi Ambient (ACME) és l’àrea de la PG-ME especialitzada en la investigació penal dels delictes contra el medi ambient que presta servei a tot Catalunya. Aquesta àrea està especialitzada en la investigació dels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient com ara la contaminació d’aigües, la contaminació atmosfèrica o el transport de residus. També investiga tots aquells delictes relacionats amb les espècies protegides, els espais naturals protegits, així com els delictes de maltractament d’animals.

L’any 2006 la sergenta Gemma Ribera (de la 10a promoció) va ser la primera dona a ocupar el càrrec de cap de la Unitat Central de Medi Ambient.

L’any 2010 la unitat va esdevenir àrea, moment en què la sergenta Gemma Ribera va passar a realitzar les funcions de sotscap d’àrea, càrrec que encara ocupa. Els seus anys de treball a l’especialitat fan d’ella una referent en aquest àmbit.

Fotografies de la sergenta Gemma Ribera, sotscap de la Unitat Central de Medi Ambient.