El desplegament a la Regió Policial Metropolitana de Barcelona

L’any 2005 s’inicia el desplegament de la PG-ME a la ciutat de Barcelona. Constitueix una fita important en el procés de desplegament del cos ja que a Barcelona hi ha 10 comissaries que coincideixen amb els 10 districtes de la ciutat.

L’1 de novembre de 2005, el desplegament dels Mossos d’Esquadra té un punt d’inflexió. Aquell dia, la Policia de la Generalitat va assumir les competències plenes en seguretat ciutadana, ordre públic i investigació criminal a la capital catalana. El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, va presidir l’acte a la seu de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, al districte de Les Corts.

Mossos d’esquadra amb un uniforme de seguretat ciutadana a Barcelona.

Retall de premsa d’un reportatge del diari El Punt Avui titulat “La policia busca el seu cantó femení”.

L'Àrea d'Investigació Criminal de Barcelona (AIC Barcelona)

Cal destacar el treball dut a terme per l’actual sergenta A. V. M en l’àmbit de la investigació avançada.

La seva trajectòria professional en aquest àmbit va començar l’any 2000, moment en què va dur a terme tasques d’investigació a Girona i Barcelona i, l’any 2005, es va incorporar a l’Àrea d’Investigació Criminal de Barcelona (AIC Barcelona), àrea en què actualment desenvolupa tasques de comandament com a cap del Grup de Robatoris Especialitzats.

Des del 2008 fins el 2020 va ser cap del Grup d’Homicidis de Barcelona. L’any 2012 també va assumir el comandament del Grup d’Agressions Sexuals.

Cal remarcar la seva expertesa i les seves aportacions en l’àmbit de la investigació de delictes sexuals. La sergenta va ser una de les membres del grup de treball que va desenvolupar el projecte de millora de les investigacions en delictes sexuals de la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC).