La participació de les dones a les xarxes i organismes internacionals

2003

Presència de les dones del cos de Mossos d’Esquadra a l’European Network of Policewomen (ENP)

La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra forma part de l’European Network of Policewomen (ENP) des de l’any 2003. Aquesta xarxa europea va néixer amb la voluntat d’empoderar la dona policia.

La xarxa va ser reconeguda com a ONG per les Nacions Unides l’any 1996. De manera progressiva, l’organització ha adaptat i ampliat els seus objectius, que se centren en la transversalitat de gènere i la gestió de la diversitat a tota Europa.

La primera persona de la PG-ME que va formar part de l’ENP va ser l’actual inspectora Rosa M. Gubianes. Posteriorment, la PG-ME va ser la màxima responsable de l’ENP, a mans de l’actual comissària Marta Fernández Barea.

A la dreta de la fotografia, representant el cos de Mossos d’Esquadra, la Inspectora Remei LINARES

Grup de dones policies representant els seus cossos policials durant una jornada celebrada per l’European Network of Policewomen. A la dreta, en representació del cos dels Mossos d’Esquadra, la inspectora Remei Linares.

2006

Presència de les dones del cos de Mossos d’Esquadra a la International Associaton of Women Police (IAWP)

La International Association of Women Police va néixer amb l’objectiu de treballar en l’accés i la promoció de les dones als diferents departaments policials, i també en el reconeixement del treball dut a terme per les dones. L’any 2006, a l’edició celebrada al Regne Unit, hi va assistir una representació del cos de Mossos d’Esquadra i de l’Escola de Policia de Catalunya.

Retall de premsa que recull la presència de les Mosses d’Esquadra a la International Association of Women Police al Regne Unit.

2007

La primera dona del cos de Mossos d’Esquadra membre de la junta directiva de la “European Network of Forensic Science” (ENFSI)

L’any 2010, Lourdes Puigbarraca, de la 10a promoció, va assolir la categoria d’intendenta.Ha desenvolupat part de la seva carrera professional en l’àmbit de la investigació criminal i la policia científica i forense. En l’àmbit de la investigació criminal va ser una de les primeres dones, o primera en alguns casos, a ocupar càrrecs de comandament, com per exemple a la Unitat Central de Medi Ambient, a la Unitat Tècnica d’Investigació, a l’Àrea Tècnica d’Investigació o a la Divisió de Policia Científica.

L’any 2007 es va graduar per la Federal Bureau of Investigation National Academy (FBI NA) (Quantico, Virgínia, EE. UU.) i forma part de la National Academy Associate del FBI i del Capítol Europeu del FBINAA.

L’any 2010 va ser nomenada cap de la Divisió de Policia Científica (DPC) de la Comissaria General d’Investigació Criminal.

Durant aquest període professional, en destaca la seva tasca, primer com a membre i posteriorment com a vocal, de la Junta Directiva de l’European Network of Forensic Science (ENFSI), representant a la PG-ME entre els anys 2010-2015. Durant aquest mateix període va representar el cos a la Red de Laboratorios Forenses Oficiales de España (RLFOE), la Comisión Nacional del Uso Forense del ADN i a la Comisión Técnica Nacional de Grandes Catástrofes.

Intendenta del cos de Mossos d’Esquadra, acompanyada d’un membre del FBI i durant una jornada internacional, acompanyada d’altres assistents.