La primera dona Inspectora al cos de Mossos d'Esquadra

Les Àrees Bàsiques Policials (ABP) s’encarreguen de la seguretat ciutadana en un territori concret proporcionant tots els serveis policials bàsics. Cada ABP s’adscriu a una de les nou regions policials que hi ha a Catalunya.

La categoria d’Inspectora pertany a l’escala executiva i li correspon la gestió de les diverses àrees i unitats dels Mossos d’Esquadra i, si escau, el comandament de l’activitat policial.

El 2002, la inspectora Yvonne V. M. es va convertir en la primera dona a ascendir a inspectora del cos de Mossos d’Esquadra quan va ocupar el càrrec de cap de l’Àrea Bàsica Policial de la Bisbal d’Empordà.

Reprodueix vídeo

Vídeo commemoratiu dels 25 anys de la incorporació de la dona al cos de Mossos d’Esquadra.