Les dones a l’Àrea de Desactivació d’Artefactes Explosius
TEDAX-NRBQ

Les dones i els homes que integren l’Àrea del TEDAX-NRBQ dels Mossos d’Esquadra s’encarreguen d’analitzar i neutralitzar principalment dos tipus d’artefactes explosius: els d’ús militar que han estat fabricats industrialment i els artefactes improvisats que fabriquen i/o utilitzen els delinqüents habituals, els grups armats o els terroristes. A més, també assumeixen l’especialitat NRBQ que els permet analitzar i manipular artefactes que suposin un risc nuclear, radiològic, químic o biològic per a les persones o béns.

Mossa d’esquadra de la unitat TEDAX vestida amb l’equipament de protecció.

Els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques pròpies d’aquesta especialitat, com ara la mecànica, la biologia o la química s’associen majoritàriament a col·lectius masculinitzats. Per això, les unitats TEDAX són de les àrees policials amb menys presència femenina arreu del món.

L’any 2001 es va incorporar la primera dona als TEDAX del cos de Mossos d’Esquadra: l’actual caporala S. F. F. Ella va ser també una de les primeres dones a desenvolupar les tasques d’aquesta especialitat a l’Estat espanyol. En l’actualitat, la unitat compta amb tres dones especialistes en aquest àmbit: una agent, una caporala i la sergenta cap d’unitat J. M. C.

Reportatge sobre la Unitat de TEDAX

La Unitat de TEDAX dels Mossos d’Esquadra va néixer entre l’octubre de 1980 i el febrer de 1981, gràcies a la participació de quatre mossos en el vuitè Curs de tècnics especialistes en desactivació d’explosius (TEDAX). Un any més tard s’hi van afegir quatre més, que van engegar una unitat que, en aquell moment, era vista amb recel per la resta de mossos.

A partir dels anys 1991 i 1992, la unitat va experimentar un impuls i un creixement que es va traduir en un augment tant dels efectius com del material: s’hi van incorporar vuit membres, es van adquirir robots i es van estrenar nous vehicles i materials que equiparaven els TEDAX del CME amb els d’altres forces de seguretat.

En l’actualitat el grup consta d’un cap d’unitat, el sergent Santi Pleguezuelo, quatre caporals i catorze agents tècnics diplomats.