Les primeres mosses a les especialitats

Les dones a les unitats d’ordre públic (BRIMO)
i protecció de persones i béns (ARRO)

La Brigada Mòbil és un servei policial especialitzat que dona suport a altres unitats policials en el manteniment de l’ordre públic, en tasques preventives dins d’operatius extraordinaris, en calamitats o catàstrofes públiques i, en general, en totes les activitats de seguretat ciutadana que s’estableixin.

Per la seva naturalesa, la Brigada Mòbil participa en grans esdeveniments de masses, com ara partits de futbol o bàsquet, on es produeixen elevades concentracions de persones, però també és una unitat preparada per fer front a altres situacions com ara intervencions de tipus terrorista.

La primera dona que es va incorporar a la Brigada Mòbil l’any 1998 va ser l’actual inspectora Susana Lázaro.

Posteriorment, entre els anys 2000 i 2001, s’hi van incorporar quatre dones més. Aquesta incorporació progressiva ha suposat la normalització de la presència de les dones en aquest servei, que durant anys havia estat patrimoni exclusiu d’homes.

Les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) són especialistes en seguretat ciutadana i protecció de persones i béns. El seu origen es remunta a l’any 1997 amb la creació de l’Àrea Regional de Coordinació Operativa (ARCO) de Girona.

Les ARRO, amb seu a cadascuna de les regions policials, desenvolupen les seves tasques sobretot en l’àmbit de la seguretat ciutadana. El que defineix els homes i les dones que duen a terme funcions policials a les ARRO són el seu grau d’especialització i la seva polivalència en seguretat ciutadana i protecció de persones i béns.

Mosses d’esquadra i els seus companys amb els uniformes de l’ARRO i la BRIMO.

Reprodueix vídeo

Vídeo de la visita ciutadana a l’ARRO de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Les dones a l’especialitat de trànsit

La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra té la competència del control i vigilància del trànsit a Catalunya. En els municipis on hi ha policia local, aquesta s’ocupa del trànsit urbà.

El trànsit és un servei especialitzat. Els mossos i les mosses d’esquadra que treballen en l’àmbit de la mobilitat segueixen una formació especialitzada i continuada que inclou des de la investigació d’accidents fins a la mobilitat segura, transports, recerca, etc.

El 1998 es va fer efectiu a Figueres el primer traspàs de la vigilància del trànsit als Mossos d’Esquadra i entre el 1999 i el 2000 es va fer extensiu a tot el territori de Catalunya.

Des dels seus inicis, les dones han estat presents a l’especialitat de trànsit. El 1998 es va incorporar l’actual sotsinspectora Mònica Carafi. Ella va ser una de les tres dones que van accedir a la primera promoció. Actualment, la sotsinspectora Carafi és la responsable de la Unitat d’Investigació d’Accidents de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Metropolitana Nord (ART MN). Entre d’altres tasques pròpies de l’especialitat, ha format part del grup de motoristes que ha vetllat per la seguretat de moltes proves esportives.

La Divisió de Trànsit disposa del talent i l’experiència de dones especialitzades en investigació d’accidents, vigilància del trànsit en helicòpter, seguretat viària, recerca i documentació.

En l’àmbit formatiu, l’actual sergenta Vanessa B. G., amb vint anys d’experiència en l’especialitat, és actualment la coordinadora de l’Educació per a la mobilitat segura de la Divisió de Trànsit. També és experta en el desenvolupament de continguts per la formació interna dels membres de l’especialitat. A més, ha representat el cos de Mossos en aquest camp en múltiples fòrums, ha signat diversos articles sobre aquesta matèria i és coautora d’un llibre sobre transports per carretera que va publicar el Servei Català de Trànsit (SCT).

Retall de premsa de la cap d’investigació d’accidents de l’Àrea Regional de Trànsit Metropolitana Nord i mosses d’esquadra amb uniforme de trànsit.

Les dones a la Unitat Canina

La Unitat Canina dels Mossos d’Esquadra està especialitzada en la detecció d’explosius, armes de foc i munició, substàncies estupefaents, bitllets de curs legal i la recerca i localització de persones. El treball amb gossos especialitzats ha format part del cos des dels seus inicis.

L’any 2000 es va incorporar la primera dona a la Unitat Canina del cos dels Mossos d’Esquadra, Judith B. D., que també és instructora dels aspirants a guies canins de la unitat del cos de Mossos.

Mossos i mosses d’esquadra de la Unitat Canina, acompanyats pels seus gossos i gosses.

Vídeo de “En Lobo i l’Ana, un vincle per a tota la vida”

Creació del 1er Grup d’Atenció a la Víctima al cos de Mossos d’Esquadra

Els Grups d’Atenció a la Víctima (GAV) són els grups del cos de Mossos d’Esquadra amb formació especialitzada per realitzar atenció i seguiment a víctimes de violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables. Aquests grups destaquen per oferir, a totes les comissaries de Mossos d’Esquadra, una atenció personalitzada i un seguiment del cas individualitzat.

L’any 1998 es va crear a la Regió Policial de Girona l’anomenat “Grup de Violència Familiar del Grup Regional d’Investigació”. La caporala Francesca Pérez (de la sisena promoció), va ser nomenada responsable d’aquest primer grup especialitzat en violències. L’excel·lent treball que van portar a terme la caporala i el seu equip va servir com a referent pel desenvolupament de la resta d’unitats que es van crear en el territori de desplegament policial, actualment coneguts com a GAV.

Més de vint anys després la caporala continua treballant a l’especialitat.

Retalls de premsa de diferents publicacions sobre casos de violència domèstica a Catalunya.