Les primeres dones en assolir càrrecs de responsabilitat

Entre els anys 1997 i 1998 dues dones del cos dels Mossos d’Esquadra van culminar dues fites històriques quan es van convertir en les primeres dones en assolir els càrrecs de cap de comissaria de districte i sotsinspectora.

La primera dona cap d’una comissaria de districte

Les Àrees Bàsiques Policials (ABP) s’encarreguen de la seguretat ciutadana en un territori concret i proporcionen a la ciutadania tots els serveis policials bàsics necessaris.

Cada ABP s’adscriu a una de les nou regions policials que hi ha a Catalunya.

La comissaria de districte és cadascun dels territoris en què es divideix una ABP. El districte exerceix les funcions que l’ABP descentralitza.

La primera dona que va ocupar el càrrec de cap d’una comissaria de districte va ser l’actual inspectora Yvonne V. M. l’any 1997 a Banyoles, quan va ascendir a sergenta.

Nota de premsa amb la notícia de la primera sergenta que dirigeix una comissaria dels Mossos d’Esquadra.

La primera sotsinspectora i primera cap d’una Àrea Bàsica Policial

La primera dona que va ocupar el càrrec de màxima responsabilitat com a cap d’una ABP va ser l’actual inspectora Rosa M. Gubianes l’any 1998. Va ascendir a sotsinspectora a l’ABP Selva Interior i es va convertir també en la primera dona de la Policia de la Generalitat en ocupar aquesta categoria de comandament.

La inspectora Rosa M. Gubianes és mossa d’esquadra des de l’any 1986 (2a promoció) i ha desenvolupat la seva carrera en l’àmbit de la seguretat ciutadana, la policia administrativa i la investigació, i actualment és la cap de la Unitat d’Igualtat i Equitat del cos de Mossos d’Esquadra.

Rosa M. Gubianes amb uniforme de sotsinspectora del cos de Mossos d’Esquadra, al seu despatx de Santa Coloma de Farners