La incorporació de les dones a l’Àrea d’Escortes

L’Àrea d’Escortes s’encarrega de la seguretat i la protecció de persones que per la seva funció pública pateixen més riscos en el dia a dia.

Durant les eleccions municipals de l’any 1995, es va assignar una dona al grup de seguretat personal del Sr. Miquel Roca i Junyent, candidat a l’alcaldia de Barcelona. Aquest va ser el primer servei d’escorta dut a terme per una dona.

Les dones es van anar incorporant de manera progressiva al servei de contra vigilàncies del president de la Generalitat: primer de manera puntual i després fixa. Les primeres a incorporar-se a l’Àrea d’Escortes l’any 1996 van ser les mosses Rosa Escofet i Esther Alarcón.

Mosses d’esquadra de l’Àrea d’Escortes.

Reprodueix vídeo

Vídeo sobre com la perícia i l’habilitat al volant d’una escorta del president, va evitar un mal major.