Les primeres dones que assoleixen categories
de comandament al cos de Mossos d’Esquadra

Les primeres dones nomenades caporales

El cos de Mossos d’Esquadra s’organitza en diferents escales professionals. A cadascuna li corresponen unes funcions policials i de comandament en els diversos serveis policials.

La categoria de caporala pertany a l’escala bàsica i li corresponen les funcions de comandament d’un/a o més funcionaris/àries de la mateixa escala en els diferents serveis policials.

L’any 1989 dues mosses van ascendir per primera vegada a la categoria de caporala. Eren la caporala Isabel Finat i la caporala Maria S.M., ambdues de la segona promoció del cos.

Imatges de les primeres dones caporales del cos de Mossos d’Esquadra.

Les primeres dones nomenades sergentes

La categoria de sergenta pertany a l’escala intermèdia i li correspon el comandament operatiu i la supervisió de les tasques executives de les unitats, els grups i els subgrups policials.

L’any 1994, d’entre els 23 mossos i mosses que van ascendir a la categoria de sergents i sergentes, quatre eren dones. Elles son l’actual intendenta Teresa Laplana, l’actual sotsinspectora Isabel Reixach, la sergenta Mireia Prades i la sergenta R. M. M.

El diari Avui es va fer ressò d’aquesta fita i va publicar el reportatge “Són dones i són sergentes, les set primeres de Catalunya”. Un reportatge que també parlava de les dones que van ascendir al cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Retall de premsa de l’article “Sergentes de primera” amb la imatge de set dones policies d’uniforme.