La primera dona motorista

El patrullatge és una part fonamental de la tasca policial. Els vehicles policials utilitzats principalment en tasques de patrulla i per respondre als incidents que es puguin produir són els automòbils i les motocicletes. Aquestes últimes permeten intervenir de manera ràpida, especialment en zones rurals.

L’any 1986 la mossa Victòria Morales es va convertir en la primera dona motorista, trencant així estereotips que associaven la conducció de motocicletes, especialment les de gran cilindrada, amb el sexe masculí.

Va ser destinada al Servei Territorial de Barcelona, encarregat d’obrir la comissaria ubicada a la muntanya de Montserrat i que oferia atenció les 24 hores del dia. Durant els anys que va formar-ne part, aquesta unitat també va fer vigilància rural a les comarques d’Osona i el Penedès, a la muntanya de Collserola juntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, i també va donar suport a les policies locals en esdeveniments i festes majors.

Anys més tard es va crear la Unitat de Vigilància del Transport per carretera de mercaderies i viatgers.

Mosses d’esquadra amb motocicletes de carretera i muntanya.